TEAM CONSULTING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za statistiku BiH Usluge interneta i javne fiksne telefonije Konkurentski TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo 11.4.2011. 31.135,60 Službeni glasnik BiH 31/11
Centralna banka BiH Ugovor za redizajn web stranice Centralne banke Bosne i Hercegovine i ugradnja dodatnih modula Pregovarački TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo 2.8.2011. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Javna Nabavka roba, prenosni računari i računarska oprema za potrebe Lutrije BiH Otvoreni TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo 3.10.2011. 59.994,40 Službeni glasnik BiH 82/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Mrežna oprema za potrebe Lutrije BiH Otvoreni TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo 18.5.2012. 21.337,07 Službeni glasnik BiH 40/12