NEIMARI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Građevinski materijal - drvene građe-sukcesivna isporuka po potrebi Konkurentski NEIMARI d.o.o. Sarajevo 15.4.2011. 24.786,31 Službeni glasnik BiH 31/11
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Ugovor o raščišćavanju, privremenoj konzervaciji i sanaciji Hadžišabanovića kuće - II faza Konkurentski NEIMARI d.o.o. Sarajevo 5.9.2011. 66.598,99 Službeni glasnik BiH 76/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Ručno uklanjanje snijega sa krovova i razbijanje, skidanje ledenica sa objekata KCUS-a Pregovarački NEIMARI d.o.o. Sarajevo 29.2.2012. 19.116,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Zastupljeni su radovi rušenja, zemljani radovi, tesarski radovi i zidarski radovi Otvoreni NEIMARI d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 102.485,51 Službeni glasnik BiH 52/12
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Konzervacija i restauracija dijela arheološkog lokaliteta At mejdan - I faza medresa Otvoreni NEIMARI d.o.o. Sarajevo 3.9.2012. 85.370,23 Službeni glasnik BiH 72/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Izvođenje nepredviđenih radova na sanaciji i adaptaciji prostorija u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Pregovarački NEIMARI d.o.o. Sarajevo 11.9.2014. 2.558,56 Službeni glasnik BiH 75/14
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Konzervacija i restauracija arheološkog lokaliteta At mejdan - faza II Otvoreni NEIMARI d.o.o. Sarajevo 3.10.2014. 148.476,07 Službeni glasnik BiH 82/14

NEIMARI d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Nabavka radova na rekonstrukciji prostorije i ugradnji sigurne server sobe /IT KAVEZ/ u sjedištu za potrebe FMinistarstvo unutrašnjih poslova-a Otvoreni King ICT d.o.o., NEIMARI d.o.o., KING ICT d.o.o. Zagreb Sarajevo, Sarajevo, Hrvatska 20.9.2013. 479.489,02 Službeni glasnik BiH 75/13