Svjetlost štampa d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Obrasci i tiskanice Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 15.4.2011. 7.542,99 Službeni glasnik BiH 31/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka časopisa Poštar, Službenih novina JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i Godišnjeg izvještaja Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 8.4.2011. 28.778,49 Službeni glasnik BiH 36/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Grafička štampa - Blokovski obrasci, knjige tvrdi povez i mehanografija Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 17.6.2011. 25.180,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 14.075,00 Službeni glasnik BiH 55/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 13.6.2011. 9.600,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Predmet nabavke je pružanje usluga štampanja Ubrzani Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 13.6.2011. 62.185,00 Službeni glasnik BiH 57/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Obrasci za obračun i koverte DP Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 05.08.2011. 86.940,00 Službeni glasnik BiH 65/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Poštanski obrasci Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 21.11.2011. 120.287,23 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Novo Sarajevo Usluge štampanja i uvezivanja materijala za potrebe Općine Novo Sarajevo za period 2012-2014. godine Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 27.11.2011. 48.632,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 5: Štampanje priznanica za naplatu Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 17.2.2012. 43.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Letak A4 Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 23.2.2012. 128.910,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Listovni obrasci Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 4.251,24 Službeni glasnik BiH 27/12
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 1: Printani materijal za potrebe ITAP projekta Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 28.5.2012. 14.120,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 4: Printani materijal za informisanje o zaraznim bolestima, za dobrobit, nusproizvode i implementaciju HACCP sistema Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 28.5.2012. 8.790,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Štampanje certifikata za dodjelu mandata Ubrzani Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 16.7.2012. 3.655,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Dom zdravlja Zenica Lot 1: Štampanje obrazaca, uputnica i recepata i sl Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 30.7.2012. 23.861,97 Službeni glasnik BiH 68/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 1: Zdravstvena legitimacija Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 11.9.2012. 24.602,56 Službeni glasnik BiH 79/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 2: Obrazci i blokovi bez bar kod-a Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 11.9.2012. 27.870,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka poštanskih obrazaca Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 30.11.2012. 128.341,79 Službeni glasnik BiH 98/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Štampani medicinski obrasci i blokovi Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Index knjige, protokoli Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka obrazaca za potrebe Službe Hibridna pošta Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 4.6.2013. 159.005,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za vršenje usluga štampanja zakonom predviđenih obrazaca i drugih obrazaca koje koristi UIO Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 19.9.2013. 10.584,82 Službeni glasnik BiH 81/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Obrasci i tiskanice Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 17.10.2013. 3.499,50 Službeni glasnik BiH 83/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot :2 Grafička štampa - Blokovski obrasci, knjige tvrdi povez i mehanografski obrasci Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 17.10.2013. 7.030,30 Službeni glasnik BiH 83/13