I -Križan d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Odjel 11 PJ Bjelasica-Djed sječa, izvoz i iznošenje ŠDS: četinara 3.206,04m? i lišćara 1.450,89m? izgradnja traktorskih vlaka u dužini 2,20 km Otvoreni I -Križan d.o.o. Kiseljak 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Odjel 12 PJ Bjelasica-Djed sječa, izvoz i iznošenje ŠDS: četinara 4.240,19m? i lišćara 1.667,50m? izgradnja traktorskih vlaka u dužini 1,80 km Otvoreni I -Križan d.o.o. Kiseljak 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Odjel 29 PJ Bjelasica-Djed sječa, izvoz i iznošenje ŠDS: četinara 1.639,54mł i lišćara 556,37mł izgradnja traktorskih vlaka u dužini 1,60 km Otvoreni I -Križan d.o.o. Kiseljak 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa, izrada, izvoz i iznos ŠDS i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 10 g.j. Bjelašnica Djed sječa, izrada, izvoz i iznos ŠDS u odjelu 27 g.j. Nevesinjska Crna Gora Pregovarački I -Križan d.o.o. Kiseljak 1.4.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa, izrada, privlačenje i iznošenje ŠDS u odjelu 43 g.j. Nevesinjska Crna Gora Pregovarački I -Križan d.o.o. Kiseljak 15.6.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni I -Križan d.o.o. Kiseljak 20.4.2012. 366.977,00 Službeni glasnik BiH 56/12