TERAKOP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tuzla Lot 2: Asfaltiranje puta u G.Dragunji (vode Jarićkuša-Vrbovača-groblje), MZ Dragunja Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 6.4.2011. 61.706,97 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 5: Asfaltiranje puta G. Čaklovići do br. 30, MZ Simin Han Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 6.4.2011. 32.974,78 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 6: Asfaltiranje puta Karinjača, MZ Srednja Lipnica Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 6.4.2011. 26.142,48 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Lot 6: Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju puta od Kapele Orašje do skretanja ka Perkićima, MZ Par Selo Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 7.10.2011. 105.574,95 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka drobljenog kamena krečnjaka Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 13.3.2012. 55.275,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Opština Tuzla Lot 5: Sanacija i asfaltiranje puteva Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 13.8.2012. 109.281,42 Službeni glasnik BiH 68/12
Opština Lukavac Održavanje cesta i drugih infrastrukturnih objekata Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 20.9.2013. 225.002,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Opština Kalesija Lot 8: Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih nekategorisanih puteva na području opštine Kalesija Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 21.10.2013. 15.456,00 Službeni glasnik BiH 85/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 6: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje općina Tuzla, Živinice, Kalesija, Tuzlanski kanton Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 13.2.2014. 37.390,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka kamena i šljake Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 9.6.2014. 39.900,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Kalesija Lot 3: Nabavka kamenih i betonskih sortimenata Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 10.6.2014. 74.410,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Kalesija Ukupna količina radova i dužina ulica navedena je i opisana u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 29.10.2012. 138.494,08 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Kladanj Hitna nabavka kamenih agregata svih vrsta za potrebe organa uprave opštine Kladanj Pregovarački TERAKOP d.o.o. Živinice 20.6.2014. 18.450,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kameni agregati: tucanik, šakavac i segregirani (lomljeni) kamen za potrebe Rudnika Šikulje Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 26.6.2014. 76.840,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kameni agregati (5.700 m3) i prevoz kamionima za potrebe Rudnika Dubrave Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 21.7.2014. 73.530,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Opština Kalesija Lot 1: Izgradnja i asflatiranje puteva Mjesna zajednica Kalesija Centar - Put Novo Naselje-Lafat komerc Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 3.9.2014. 17.403,50 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Kalesija Lot 6: Izgradnja i asflatiranje puteva Mjesna zajednica Kalesija Centar - Ulica Muhamedage Hadžiefendića - krak sjever Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 3.9.2014. 19.018,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Grad Tuzla Lot 7- Sanacija dijela ceste u naselju Mujabašići, MZ Kreka Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 26.10.2015. 45.434,34 SG 84/15
Grad Tuzla Lot 13- Sanacija puta u Vasićima, naselje Jeftići, MZ Simin Han Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 26.10.2015. 47.861,10 SG 84/15
Grad Tuzla Lot 16- Sanacija puta za naselje Brčinovići – Kolovrat, MZ Slavinovići Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 26.10.2015. 19.270,70 SG 84/15
Grad Tuzla Lot 28- Sanacija dijela ulice Ive Marjanovića do br.68, MZ Gornja Tuzla Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 26.10.2015. 9.826,88 SG 84/15
Grad Tuzla Lot 32- Sanacija puta u naselju Donji Hudeč kod 3 hrasta, MZ Bukinje Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 26.10.2015. 27.275,91 SG 84/15