Bars-Kompani d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 9: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 9/2GJ Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 13.1.2011. 48.113,01 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 10: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 68 GJ Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 13.1.2011. 99.741,48 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 2, 3, 76/1, 76/2, 77 G.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 3.8.2011. 29.546,89 Službeni glasnik BiH 92/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Vranovina-Osoje, odjel 72 Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 17.1.2011. 84.084,01 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradanja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 7 P.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.12.2011. 89.688,64 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 8 P.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.12.2011. 94.303,76 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 23.5.2012. 76.406,60 Službeni glasnik BiH 47/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 23.5.2012. 73.058,80 Službeni glasnik BiH 47/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 2.2.2013. 39.311,36 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 2.2.2013. 93.788,48 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 2.2.2013. 88.658,96 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 24.3.2013. 95.154,40 Službeni glasnik BiH 26/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 12.9.2013. 75.461,64 Službeni glasnik BiH 89/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 12.9.2013. 33.827,96 Službeni glasnik BiH 89/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 12.9.2013. 26.773,96 Službeni glasnik BiH 89/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka. ŠUPrijedor, odjel 28 GJ Volar LJubija Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 11.2.2014. 15.023,36 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Sječa i izrad šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka. ŠUKozarska Dubica, odjel 3 GJ Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 11.2.2014. 123.199,16 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 67/2 P. J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 27.2.2015. 85.671,12 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta u ŠU Kozarska Dubica odjel 67/1 PJ Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 25.2.2015. 62.593,10 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovin, iznos prostornog drveta, izgradnja nvih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta u odjelu 36/2 P.J. Volar-Ljubija Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 22.4.2015. 66.702,56 SG 36/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnja stovarišta u odjelima 3,18,32 P.J. Volar ljubija Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 22.4.2015. 5.553,04 SG 36/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnja stovarišta u odjelima 2/2, 3, 8, 11/1, 26 P.J. Kozara- Prijedorska Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 22.4.2015. 9.389,94 SG 36/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Prijedor odjeli 68 P.J. Kozara-Prijedorska Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 12.6.2015. 7.207,95 SG 51/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 12/1 P.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 12.6.2015. 40.520,83 SG 51/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 12/2 P.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 12.6.2015. 53.377,07 SG 51/15