Grand - Union d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 8: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 53 GJ Kozara- Mlječanica Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 13.1.2011. 59.560,92 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, čišćenju i sanaciji traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 88 PJ Motajica ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 71.835,05 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, čišćenju i sanaciji trak. vlaka i stovarišta u odjelu 89 PJ Motajica ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 26.179,04 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, čišćenju i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 100 PJ Motajica ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 24.930,71 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnji i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 31 PJ Ljubić ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 52.235,30 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnji i sanaciji traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 32 PJ Ljubić ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 63.225,10 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 88 PJ Motajica ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 17.575,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 89 PJ Motajica ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 8.360,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 100 PJ Motajica ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 7.505,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 23: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 31PJ Ljubić ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 15.390,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 24: Radovi na iznođenju ŠDS u odjelu 32PJ Ljubić Š U Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 20.706,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 25: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 10 PJ Velika Usora ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 25.956,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 28: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 47 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 6.510,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 29: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 48 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 8.904,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 30: Radovi na iznošenju ŠDS u odjelu 49 PJ Velika Ukrina ŠU Prnjavor Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 2.2.2012. 7.665,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 47.434,31 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 23.491,29 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 41.254,96 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 3.162,17 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 10.523,45 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 6.569,78 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 8.228,38 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 4.622,45 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 8.471,04 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 2.891,49 Službeni glasnik BiH 24/13