Marić d.o.o. Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 3: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 123 GJ Kozara- Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 13.1.2011. 90.055,75 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 5: Radovi u šumarstvu u odjelu 122 G.j. Kozara-Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 26.8.2011. 111.358,24 Službeni glasnik BiH 92/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor, odjel 90 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 30.12.2011. 81.940,14 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor odjel 120 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 30.12.2011. 89.926,64 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 2.2.2013. 92.683,09 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 2.2.2013. 54.370,08 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 10.2.2013. 8.726,53 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Iznođenje šds iz odjela 67 PJ Kozara Vrbačka ŠUG.Podgradci Pregovarački Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 22.7.2013. 12.947,47 Službeni glasnik BiH 4/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Iznošenje šds iz odjela 68 PJ Kozara Vrbaška ŠUG.Podgradci Pregovarački Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 22.7.2013. 13.275,39 Službeni glasnik BiH 4/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostrornog drveta, izgradnja novih ičišćenjepostojećih vlaka, izgradnja premosnica. ŠU Prijedor, odjel 117 GJ Kozara Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 11.2.2014. 61.686,40 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka. ŠUPrijedor, odjel 131 GJ Kozara Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 11.2.2014. 76.236,67 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta u odjelu 125 PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 12.6.2015. 83.905,65 SG 49/15