DENOX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrium fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 11.4.2011. 42.250,00 Službeni glasnik BiH 31/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrijum fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 4.5.2012. 42.250,00 Službeni glasnik BiH 40/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrijum fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 10.5.2013. 39.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrijum fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 13.6.2014. 71.500,00 Službeni glasnik BiH 52/14