MPS Lab d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6: Automatske pipete Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 3.400,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 19: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 10.10.2011. 1.506,50 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6: Autoklav AMA 250, Astell Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 6.692,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 11: Autoklav LVSA 50/70, Zirbus Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 6.692,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 22: Aparat za raspadljivost, PTZE-E, PharmaTest Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 1.582,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 23: Aparat za trošivost, PTF-DR, PharmaTest Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 1.442,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 24: Aparat za tvrdoću, PTB, PharmaTest Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 3.382,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 30: KF Titrator, Metrohm Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 10.428,80 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 34: Kalibracioni set T400 sa sondama (T, RH, p, v) Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 8.408,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 36: Peć za žarenje, Nabertherm Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 5.090,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 38: Konduktometar, COND 600, Eutech Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 1.050,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 39: Termometar prenosni, Fluke 52 Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 380,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 40: Termometri , stakleni, Hg Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 480,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Uređaj za tačku topljenja, Electrothermal 9200 - Lot 8: Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 12.7.2012. 2.376,92 Službeni glasnik BiH 58/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Isporuka i montaža rezervnih dijelova za autoklav Zirbus Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 14.12.2012. 2.606,59 Službeni glasnik BiH 102/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Nabavka i montaža dijelova za Kompresor KS 18 Bottarini Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 2.229,47 Službeni glasnik BiH 38/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Nabavka i montaža rezervnih dijelova za autoklav Astel Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 1.997,50 Službeni glasnik BiH 38/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Isporuka i montaža dijelova za Titrator Metrohm Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 4.6.2013. 3.380,51 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka mikrobiološkog sigurnosnog kabineta za zaštitu operatera, produkta i okoline klase II, tip A2, EN 12469:2000 i NSF/ANSI 49 Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 29.5.2013. 15.945,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Isporuka i ugradnja matične ploče za pH metar Metrohm Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 1.10.2013. 1.162,30 Službeni glasnik BiH 77/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Automatske pipete Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 9.758,44 Službeni glasnik BiH 50/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Kalibracioni set Testo Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 10.341,88 Službeni glasnik BiH 50/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Autoklav - Zirbus i Astell Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 8.974,36 Službeni glasnik BiH 50/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 4: Suhi sterilizator - Binder Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 12.6.2014. 6.923,08 Službeni glasnik BiH 50/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 7: Servis i validacija analitičke laboratorijske opreme Otvoreni MPS Lab d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 16.239,32 Službeni glasnik BiH 50/14