Bosnamontaža a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 10: Angažovanje interventne grupe Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 23.3.2010. 97.800,00 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Usluga angažovanja mašinske radne snage na održavanju pomoćnih objekata Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 2.4.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Zamjena cijevnih registara NTZ-4 bloka 6 sa zamjenom MS i čeličnih cijevi Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 15.5.2012. 152.700,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Radiografija zavarenih spojeva Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 14.6.2012. 54.800,00 Službeni glasnik BiH 48/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Sanacija NTZ 4 i PS 115 Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 14.6.2012. 287.200,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Remont centrifugalnih seperatora Westfalias Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 14.6.2012. 287.200,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Radovi na opremi mašinske sale za potrebe kapitalnog remonta TE Gacko u 2012. godini.Sanacija HTZ-4 i PS-115 Pregovarački Bosnamontaža a.d. Prijedor 2.10.2012. 15.625,00 Službeni glasnik BiH 81/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba i radova na revitalizaciji ventilacionih mlinova (kompenzatori, potisni kanali) za remont TE 2013. godine Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 16.8.2013. 273.000,00 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba i radova na revitalizaciji ventilacionih mlinova Pregovarački Bosnamontaža a.d. Prijedor 15.10.2013. 55.560,00 Službeni glasnik BiH 83/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izrade i zamjena kanala ugljenog praha Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 25.3.2014. 191.980,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka radova na rekonstrukciji trakta dimnih gasova kotlovskog postrojenja u toku remonta TE Gacko u 2014. godini Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 16.6.2014. 189.400,00 Službeni glasnik BiH 50/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rekonstrukcija trakta dimnih gasova kotlovskog postrojenja Pregovarački Bosnamontaža a.d. Prijedor 12.8.2014. 41.920,00 Službeni glasnik BiH 68/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka radova na rekonstrukciji trakta dimnih gasova kotlovskog postrojenja u toku remonta TE Gacko u 2015. godini Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 9.2.2015. 194.400,00 SG 15/15