Sanitacija d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Dezinfekcija Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 0,04 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Dezinsekcija Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 0,04 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Regionalna deponija DEP-OT Banja Luka Lot 6: Pružanje usluga dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije Konkurentski Sanitacija d.o.o. Bijeljina 19.1.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i dvije sistemske deratizacije (proljetnja i jesenja) u toku 2011. godine u poslovnim prostorima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 30.937,65 Službeni glasnik BiH 46/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga preventivne sistemske deratizacije Pregovarački Sanitacija d.o.o. Sarajevo 26.12.2011. 11.980,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije centralne zgrade Kantona Sarajevo i svih dislociranih prostorija koje će koristiti Kanton Sarajevo u 2012. godini Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 3.2.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga: dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata KCUS-a, dezinfekcije i dezinsekcije vozila KCUS-a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i važećom podzakonskom regulativom, i usluge termičke aerosolizacije ventilacionih kanala, dezinfekcije bolesničkih dušeka, depedikulacije pacijenata, deviperacije-zaštite površina od zmija i uništavanje osa koje će se vršiti po zahtjevu OJ Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 170.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zgradi Općine Novo Sarajevo i prostorijama 18 Mjesnih zajednica Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 4.7.2012. 16.539,60 Službeni glasnik BiH 56/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge dezinfekcije Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 6.489,17 Službeni glasnik BiH 58/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge dezinsekcije Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 2.562,15 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod za javno zdravstvo KS Izvođenje Druge operativne faze - jesen 2012. godine obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 18.12.2012. 55.700,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i derati Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 17.1.2013. 2.419,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Grad Bijeljina Vršenje sistematske deratizacije na području grada Bijeljina u 2013. godini, šifra PP-02-p1/13 Otvoreni Sanitacija d.o.o. Bijeljina 3.10.2013. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ugovor o izvođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo, II operativna faza - jesen 2013. godina Pregovarački Sanitacija d.o.o. Sarajevo 5.11.2013. 68.360,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ustupanje usluga obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I i II (prvu i drugu) operativnu (proljetnu i jesenju) fazu u 2014. godini Ubrzani Sanitacija d.o.o. Sarajevo 20.5.2014. 113,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno pružanje usluga dezinsekcije Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 11.11.2014. 7.194,23 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Sukcesivno pružanje usluga dezinfekcije Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 1.4.2014. 399,69 Službeni glasnik BiH 92/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije centralne zgrade Kantona Sarajevo i svih dislociranih objekata koje će koristiti Kanton Sarajevo u 2015. godini. Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 7.1.2015. 1.250,00 SG 06/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Vršenje usluga DDD (DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA) za potrebe KCUS-a Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 12.5.2015. 170.000,00 SG 45/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ustupanje usluga interventne deratizacije na području Kantona Sarajevo i II operativne (jesenje) faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za 2015 godinu Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 5.11.2015. 102.564,10 SG 87/15