Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Regionalna deponija DEP-OT Banja Luka Lot 5: Pružanje usluge monitoringa vazduha Konkurentski Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 7.12.2010. 5.616,00 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Studija uticaja na životnu sredinu za HE Foča Ubrzani Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 12.12.2011. 155.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izrada Studije i Elaborata o utjecaju elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu GSM/UMTS baznih postaja na području Republike Srpske i Distrikta Brčko Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 20.9.2012. 270,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge mjerenja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 28.11.2012. 13.352,40 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Izrada studije uticaja GSM bazne stanice na okolinu i mjerenje i izrada elaborata o nivou zračenja na izgrađenim GSM baznim stanicama Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 17.6.2013. 9.800,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Periodični pregled sredstava rada i visokonaponske zaštitne opreme u objektima Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 19.7.2013. 37.407,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Izrada elaborata o procjeni postojećih i predloženih radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 1.11.2013. 49.800,00 Službeni glasnik BiH 89/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Izrada plana zaštite od požara Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 21.11.2013. 17.536,03 Službeni glasnik BiH 100/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Izrada plana zaštite i spašavanja Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 21.11.2013. 17.536,03 Službeni glasnik BiH 100/13
Ministarstvo odbrane BiH Pružanja usluga ispitivanja hidrantske mreže na lokacijama Oružanih snaga BiH Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 5.11.2014. 46.538,46 SG 03/15