EURO-INSPEKT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Regionalna deponija DEP-OT Banja Luka Lot 4: Pružanje usluge monitoringa vode i izrade EBS elaborata Konkurentski EURO-INSPEKT d.o.o. Doboj 28.12.2010. Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Novo Sarajevo Odabir firme za kontrolu kvaliteta opreme (odjeće i obuće) štaba CZ opštine Novo Sarajevo Pregovarački EURO-INSPEKT d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 2.880,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Ministarstvo odbrane BiH Kontrola kvaliteta ugovorenih materijalnih sredstava klasa II, prema standardu BAS EN ISO/IEC 17020 i standardu BAS EN ISO/IEC 17025, a na bezi 118 (stotinuosamnaest) traženih uzoraka Pregovarački EURO-INSPEKT d.o.o. Sarajevo 23.7.2014. 14.160,00 Službeni glasnik BiH 75/14