LAGER d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava radnih strojeva za potrebe distribucije električne energije Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 7.4.2011. 448.760,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Transport turbinske opreme na relaciji pogon HE Grabovica -tvornica Litostroj Power Ljubljana Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 11.4.2011. 41.800,00 Službeni glasnik BiH 34/11
ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres Lot 2: Kombinirani radni stroj-novi Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje Službeni glasnik BiH 39/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka agregata sa ugradnjom za potrebe Agencije Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 24.4.2011. 70.284,24 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava viličara i paletara Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 18.7.2011. 62.636,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava Mobil ulja Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.11.2011. 29.813,18 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Nabava INA ulja Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.11.2011. 39.081,89 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava Shell ulja Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.11.2011. 50.270,53 Službeni glasnik BiH 92/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka rezervoara za agregat Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 28.12.2011. 1.652,81 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Mehanizacija pretovara/viljuškari Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 23.4.2012. 74.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka rezervnih dijelova i usluga za održavanje opreme za kamenolom Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 5.10.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka viljuškara za potrebe mlinskog postrojenja za TE Tuzla Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 13.9.2012. 169.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Opština Travnik Nabavka multifunkcionalne mašine za Službu za vodosnabdijevanje Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 23.1.2013. 120.360,00 Službeni glasnik BiH 6/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka rezervnih dijelova i usluga za održavanja opreme za kamenolom (drobilica Tesab i klasirnica Terex Finlay 883) Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 12.2.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Nabava goriva za grad Posušje Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 18.1.2013 36.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava nafte i naftnih derivata Posušje Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 18.4.2013. 91.882,45 Službeni glasnik BiH 34/13
GD Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Posušje Nabava i isporuka rabljenog radnog stroja - utovarivača Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 29.7.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka jednog novog bagera-rovokopača Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 10.9.2013. 268.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka mašine za čišćenje taložnih bazena za separaciju Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 7.1.2014. 650.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Utovarač točkaš Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 6.3.2014. 287.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka bušaće garniture sa vlastitim transportom Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 25.3.2014. 797.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za terex TA 30 Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 1.4.2014. 94.088,42 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Ispumpavanje vode na Rudniku Šikulje (do 15.000.000 m3) Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 30.7.2014. 1.215.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka cjevopolagača snage motora minimalno 170kW za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o.-Tuzla Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 14.7.2014. 1.856.082,18 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka bagera gusjeničara zapremina kašike min. 1m3 za potrebe ZD RMU Đurđevik Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 22.7.2014. 282.725,68 Službeni glasnik BiH 71/14