Teamwork d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Microsoft licenci kroz Enterprise SubscriptionAgreement Otvoreni Teamwork d.o.o. Mostar 6.4.2011. 990.715,50 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Predmet ugovora je nabava dodatnih Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription Agreement ugovor Otvoreni Teamwork d.o.o. Mostar 26.6.2012. 97.958,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava dodatnih Microsoft licenci Otvoreni Teamwork d.o.o. Mostar 13.5.2013. 183.771,53 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription Agreement Otvoreni Teamwork d.o.o. Mostar 30.1.2014. 725.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14