MP Sistemi d.o.o. Ljubljana

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za štampače za masovnu štampu PP2024 za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 15.12.2010. 44.345,90 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pružanju usluge održavanja i servisiranja mašina kovertirki tipa KERN 2500-1, KERN 2500-2 i KERN686, data mailera tip ACSON C45 i ACSON C9500 instalirane u Glavnom poštanskom centru Sarajevo. Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 1.2.2011. 303.381,00 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka usluga održavanja štampača za masovnu štampu (štampači PSi PP2024 i PP4050XP) Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 9.8.2011. 67.028,44 Službeni glasnik BiH 68/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje mašina kovertirki tipa KERN 2500 - 1,KERN 2500- 2 i KERN686, data mailer - a tip ACSON C45 i ACSON 9500 u Glavnom poštanskom centru Sarajevo Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 10.1.2012. 149.538,85 Službeni glasnik BiH 13/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje Inkjet sistema za kontinuiranu štampu na godišnjem nivou Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 16.1.2012. 238.220,10 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Printeri za masovnu štampu za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 10.9.2012. 138.783,74 Službeni glasnik BiH 74/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje opreme - INK-JET sistema za kontinuiranu štampu u Glavnom poštanskom centru Sarajevo Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 16.1.2013. 281.639,52 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za štampače za štampu računa za električnu energiju za potrebe distributivnih podružnicaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 26.4.2013. 471.216,87 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka usluga održavanja štampača za masovnu štampu (štampači PSi PP2024 i PP4050) za potrebe elektrodistributivnih dijelovaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 26.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka tinte za IMPIKU Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 26.6.2013. 13.342,67 Službeni glasnik BiH 55/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka tinte za IMPIK-u Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 3.9.2013. 141.617,74 Službeni glasnik BiH 100/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Modifikacija IMPIKA ink- jet sistema za korištenje HD tinte Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 30.12.2013. 53.394,16 Službeni glasnik BiH 10/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pružanje usluge održavanja i servisiranja INK JET sistema za kontinuiranu štampu u Glavnom poštanskom centru Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 30.1.2014. 269.904,54 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za štampače za štampu računa za električnu energiju Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 15.7.2014. 267.482,24 Službeni glasnik BiH 60/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga održavanja i servisiranja INK - JET sistema za kontinuiranu štampu u Glavnom poštanskom centru Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Ljubljana 3.10.2014. 275.772,03 Službeni glasnik BiH 85/14