EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Hidroizolacija ravnih krovova u krugu ZP RiTE Gacko Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.3.2011. 22.985,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Radovi na sanaciji ravnih krovova Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2011. 143.475,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Izvođenje betonskih, zidarskih, tesarskih i hidroizolaterskih radova na objektima u ulici Trg heroja 30, Dr. Fetaha Bećirbegovića 13, Hamdije Čemerlića 11, Zagrebačka 57B, Trg heroja 32 i Emerika Bluma 22. Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2012. 27.128,24 Službeni glasnik BiH 98/12
Ministarstvo odbrane BiH Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji hidroizolacije ravnog krova na objektu O-18 u kasarni «Rajlovac» u Sarajevu Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 31.228,95 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Sanacija ravnog krova kancelarijskih prostorija na RP 110 kV HE Jablanica Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.10.2013. 28.411,42 Službeni glasnik BiH 83/13
Ju Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi - Jablanica Radovi na sanaciji ravnog krova Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi Jablanica-faza III Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2013. 36.902,02 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Novo Sarajevo Lot 4: Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja u ulici Aleja Lipa 31 i Porodice Ribar 10 Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.7.2014. 7.171,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Novo Sarajevo Lot 5: Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja u ulici Muhameda Ridžanovića 3, Paromlinska 24, Porodice Ribar 37, Humska 222 i Humska 224 Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.7.2014. 27.572,60 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Novo Sarajevo Izvođenje zidarskih, tesarskih, hidroizolaterskih, limarskih, krovopokrivačkih i fasaderskih radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka 69, Radnička 12-14, Azize Šaćirbegović 124, Bulevar Meše Selimovića 7, Zagrebačka 9, Radnička 19c, Kolodvorska 11, Kolodvorska 3 i Kolodvorska 13 Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.11.2014. 57.222,80 Službeni glasnik BiH 89/14
Medicinski fakultet u Sarajevu Završni zidarski radovi (malterisanje) i rekonstrukcija potpornih zidova u sklopu objekta Medicinskog fakulteta u Sarajevu Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.7.2015. 11.348,70 SG 59/15
Opština Novo Sarajevo Lot 1 - Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja u ul. Grbavička 38-40,Grbavička 24, Zmaja od Bosne 41,Humska 202,Paromlinska 13-17, Zagrebačka 53 i Zagrebačka 67 Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.8.2015. 23.996,00 SG 64/15
Opština Novo Sarajevo Lot 3 - Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja u ul. Trg heroja 30,Alejal lipa 50 i Grbavička 8 Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.8.2015. 25.158,00 SG 64/15
Opština Novo Sarajevo Lot 4 - Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja u ul. Marka Marulića 19, Pofalićka 52, Skopljanska 1- 3, Džemala Bijedića 121,Aleja lipa 55, Radnička 20, Grbavička 131 i Malta 1 Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.8.2015. 33.909,00 SG 64/15
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 3- Izolaterski radovi Otvoreni EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.11.2015. 32.139,50 SG 91/15
Opština Novo Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na nužnim popravkama na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja Pregovarački EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.12.2015. 3.120,00 SG 97/15