HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Dizel (Euro 5) do 26.000 litara i bezolovni benzin 95 do 1.500 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 45.347,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Do 12.000 litara lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 16.608,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 8: Nabavka i isporuka goriva Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 2.12.2010. 118.119,69 Službeni glasnik BiH 1/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka lož ulja LUEL Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. 292.775,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Sudska policija FBIH Lot 6: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zenici Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 32.800,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 8: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zavidovićima Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 18.757,50 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih energenata za budžetsku 2011. i budžetsku 2012. godinu, po lotovima: Lot 1: Lož ulje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 342.997,20 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Gorivo za grijanje (lož-ulje ekstra lako) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.2.2011. 840.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka goriva za potrebe putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.1.2011. 83.083,50 Službeni glasnik BiH 16/11
JU Djeca Sarajeva Lot 2: Ugovor o nabavci i isporuci lož ulja u 2011. godini Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 26.140,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JU Djeca Sarajeva Lot 3: Ugovor o nabavci i isporuci goriva u 2011. godini Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 10.755,88 Službeni glasnik BiH 16/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum će se zaključiti sa najpovoljnijim dobavljačem za isporuku nafte i naftnih derivata fcco skladište u periodu od dana zaključenja okvirnog sporazma do 31. 12. 2011. godine Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.3.2011. 641.408,54 Službeni glasnik BiH 31/11
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka goriva Eurodisel EN 950 za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 40.996,80 Službeni glasnik BiH 53/11
JU Dom - porodica Zenica Lot 6: Gorivo Konkurentski HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.7.2011. 10.547,55 Službeni glasnik BiH 59/11
Institut za nestale osobe BiH Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i maziva za 2011. i 2012. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.6.2011. 154.398,00 Službeni glasnik BiH 61/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Sukcesivna isporuka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 7.9.2011. 141.269,23 Službeni glasnik BiH 76/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 5.10.2011. 2,13 Službeni glasnik BiH 84/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 5: Ugovor o nabavci tečnih naftnih goriva sa sukcesivnom isporukom za područje općine Tešanj Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 23.9.2011. 15.828,12 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 11: Isporuka goriva za potrebe PJD Tešanj Elektrodistribucije Zenica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 33.025,11 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: Tečna goriva i maziva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.11.2011. 77.281,50 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Rehabilitacioni centar Vilina Vlas Višegrad Gorivo Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.11.2011. 15.896,59 Službeni glasnik BiH 96/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 25.10.2011. 0,69 Službeni glasnik BiH 96/11
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Isporuka goriva i maziva za sjedište Ministarstva, sjediđte Odsjeka VOM-a Sarajevo, Tuzla, Goražde, Zenica, Travnik, Bihać i Mostar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 30.11.2011. 97.566,58 Službeni glasnik BiH 98/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 13.12.2011. 0,69 Službeni glasnik BiH 1/12
JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Nabavka eurodizela Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 2.548.717,95 Službeni glasnik BiH 3/12