SPIN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanje poslovnih aplikacija Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 12.3.2011. 10.992,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanje poslovnih aplikacija Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 12.3.2011. 10.992,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanje poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 27.3.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka usluga održavanja softvera Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 11.7.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanje softvera Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 25.3.2013. 10.992,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Održavanje poslovnih aplikacija, osiguranje neometanog korištenja softvera, davanje stručne pomoći. Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 20.2.2014. 3.589,74 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanja poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 4.4.2014. 10.200,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Održavanje poslovnog softvera Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 24.12.2014. 14.400,00 SG 01/15
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Usluge konsaltinga, održavanja i nadogradnje postojećeg poslovnog softvera Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 22.1.2015. 3.589,75 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Održavanje poslovnih aplikacija i instalacija najnovijih verzija programa Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 31.3.2015. 10.200,00 SG 30/15