Revicon d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka časopisa Poreski savjetnik Pregovarački Revicon d.o.o. Sarajevo 9.3.2011. 1.282,08 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge edukacije menadžera Otvoreni Revicon d.o.o. Sarajevo 27.7.2011. 23.800,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Pružanje konsultantskih usluge za izradu metodologije za izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana poslovanja , izrada planova i izrada projektnog zadatka za softverska rješenja procesa planiranja i izvještavanja Ograničeni Revicon d.o.o. Sarajevo 27.4.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge održavanja seminara za zaposlenike JP Elektroprivreda BiH za 2012. godinu Otvoreni Revicon d.o.o. Sarajevo 19.09.2012. 25.600,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Centralna banka BiH Lot 3: Časopis Porezni savjetnik Pregovarački Revicon d.o.o. Sarajevo 13.4.2012. 1.282,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Zavod za javno zdravstvo TK Naknada za seminar Pregovarački Revicon d.o.o. Sarajevo 16.12.2014. 85,47 SG 06/15