ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Održavanje automatike i elektroenergetike Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 24.3.2011. 60.264,00 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pregled i vanredne popravke 35 kV dalekovoda na metalnim stubovima PK Gračanica Gacko Konkurentski ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 15.8.2011. 9.945,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Električna mjerenja, ispitivanja zaštita i pregledi rudarskih mašina, instalacija, postrojenja i opreme na PK Gračanica Gacko u toku 2011. godine Konkurentski ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 15.8.2011. 18.092,75 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka elektroenergetskih roba za opremu odvodnjavanja na površinskom kopu Gračanica Gacko Konkurentski ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 23.9.2011. 31.015,46 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Održavanje automatike i elektroenergetike Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 14.3.2012. 64.281,60 Službeni glasnik BiH 19/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Remont opreme automatike Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 21.8.2012. 13.750, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pregled i vanredne popravke 35 kV dalekovoda na metalnim stubovima PK Gračanica Gacko Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 19.2.2013. 4.545,00 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka montažnih radova na ugradnji elektroopreme za snadbijevanje električnom energijom,nadzor i upravljanje pumpnim agregatima DH 34,5-25 u vodosabirniku VSB1 na PK Gračanica Gacko Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 19.2.2013. 19.946,00 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje opreme automatike i elektro-energetike za period od 01.01.2013. godine do okončanja Otvorenog postupka, a najkasnije do 31.03.2013. godine Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 19.2.2013. 23.328,00 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Održavanje automatike i elektroenergetike Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 5.4.2013. 64.281,60 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 9: Remont trafostanice TS7 Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 17.8.2013. 14.200,00 Službeni glasnik BiH 75/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Usluge na opremi i uređajima automatike Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 27.11.2013. 7.800,00 Službeni glasnik BiH 95/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje opreme automatike i elektro-energetike Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 20.1.2014. 23.328,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje opreme automatike i elektro-energetike Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 12.6.2014. 13.219,20 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje opreme automatike i elektro-energetike Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 12.6.2014. 7.776,00 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Angažovanje VKV automatičara-električara za potrebe remonta TE Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 22.7.2014. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje opreme automatike i elektro-energetike TE Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 29.12.2014 23.328,00 SG 03/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje automatike i energetike Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 21.5.2015. 59.616,00 SG 43/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1- Izvođenje građevinskih radova na redovnom i interventnom održavanju elektroenergetskih objekata (EEO) na području općine Bosanski Petrovac, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Ključ 8.12.2015. 24.990,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2- Izvođenje građevinskih radova na redovnom i interventnom održavanju elektroenergetskih objekata (EEO) na području općine Ključ, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Ključ 8.12.2015. 19.995,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 3- Izvođenje građevinskih radova na redovnom i interventnom održavanju elektroenergetskih objekata (EEO) na području općine Sanski Most, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać Otvoreni ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Ključ 8.12.2015. 59.990,00 SG 97/15