Exclusiv d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka robe -obrasci i papir, sitan inventar, kompjuterski i kancelarijski materijal za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Konkurentski Exclusiv d.o.o. Zenica 1.11.2010. 6.218,32 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK C) Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala Exclusiv d.o.o. Zenica 21.12.2010. 179.856,40 Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 5: Isporuka potrošnog materijala za telefaks aparate Panasonic Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 4.1.2011. 39.243,91 Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 11: Isporuka potrošnog materijala-papirna galanterija, registratori, fascikle, sveske, koverte i dr. Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 4.1.2011. 14.277,74 Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 14: Nabavka i isporuka potrošnog materijala-papir za štampače, plotere, kopir aparate i tabulir papir Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 4.1.2011. 51.794,03 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Kopir aparati Otvoreni Exclusiv d.o.o. Sarajevo 12.1.2011. 15.593,37 Službeni glasnik BiH 9/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kancelarijski pribor Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 21.1.2011. 64.075,50 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Kancelarijski materijal za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2011. godinu Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 14.3.2011. 114.442,40 Službeni glasnik BiH 20/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Papir Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 21.2.2011. 42.547,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 2.3.2011. 50.362,70 Službeni glasnik BiH 20/11
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Sukcesivna isporuka kancelarijskog potrošnog materijala Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 28.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Nabavka kancelarijskog materijala i pribora - toneri i cartridge, za potrebe Porezne uprave Federacije BiH Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 29.3.2011. 569.191,80 Službeni glasnik BiH 34/11
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 21.4.2011. 7.276,50 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka i kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Ministarstva i sve organizacione jedinice Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 27.5.2011. 76.902,40 Službeni glasnik BiH 46/11
JU Centar za socijalni rad Zenica Lot 3: Ostali administrativni materijal Konkurentski Exclusiv d.o.o. Zenica 494,69 Službeni glasnik BiH 55/11
JU Dom - porodica Zenica Lot 5: Školski i kancelarijski pribor Konkurentski Exclusiv d.o.o. Zenica 1.7.2011. 3.498,08 Službeni glasnik BiH 59/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Toneri Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 12.7.2011. 15.506,88 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Kancelarijski materijal Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 31.8.2010. 77.797,10 Službeni glasnik BiH 78/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Kancelarijski materijal Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 23.9.2011. 44.449,05 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kopir papir za potrebe Direkcije DruštvaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 27.10.2011. 42.840,00 Službeni glasnik BiH 88/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 1: Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe DD BH Telecom Sarajevo, RD Zenica - papir Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 14.10.2011. 50.376,69 Službeni glasnik BiH 92/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 2: Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe DD BH Telecom Sarajevo, RD Zenica - papirna galanterija Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 14.10.2011. 28.663,48 Službeni glasnik BiH 92/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 3: Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe DD BH Telecom Sarajevo, RD Zenica - pisaći i ostali potrošni materijal Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 14.10.2011. 11.951,18 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 1: Mrežni štampači Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 28.10.2011. 16.720,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 2: Laserski štampači Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 28.10.2011. 14.742,00 Službeni glasnik BiH 96/11