Grupa ponuđača DIT d.o.o. Tuzla i TEH-PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna nabavka usluga - servisirenje - popravak uređaja za prečišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda: BIO-DISK 500 ES (č) i opreme crpne stanice (Rudnik Šikulje)- BIO-DISK 420 ES (b) i opreme crpne stanice (Rudnik Dubrave) Otvoreni Grupa ponuđača DIT d.o.o. Tuzla i TEH-PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka Tuzla 23.3.2011. 180.506,43 Službeni glasnik BiH 29/11