REMEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Teretna vozila Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 2.3.2011. 141.900,03 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Rezervni dijelovi damper kamiona i elektrotočkova Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 27.6.2011. 284.044,11 Službeni glasnik BiH 57/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Dizel motor KTA 50C i rezervni dijelovi motora Cummins za damper kamione Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 27.6.2011. 1.381.681,62 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Rezervni dijelovi za damper kamione Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 21.9.2011. 761.707,14 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 30.3.2012. 158.226,03 Službeni glasnik BiH 31/12
RMU Banovići d.d. Banovići Filteri za kamione i pomoćnu opremu Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 2.4.2012. 242.562,59 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Rezervni dijelovi za remont dampera (nabavka rezervnih dijelova za dizel motor Cummins KTA 50C za potrebe Zavisnog društva RMU Đurđevik) Pregovarački REMEX d.o.o. Tuzla 31.5.2012. 236.519,54 Službeni glasnik BiH 47/12
RMU Banovići d.d. Banovići Rezervni dijelovi za kamione Terex i Mark Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 7.5.2012. 626.354,33 Službeni glasnik BiH 47/12
RMU Banovići d.d. Banovići Generalna opravka dizel motora Cummins KTA 50C Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 18.9.2012. 221.493,55 Službeni glasnik BiH 81/12
RMU Banovići d.d. Banovići Dizel motori Cummins i originalni rezervni dijelovi za generalnu opravku dizel motora Cummins Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 15.11.2012. 1.992.448,79 Službeni glasnik BiH 105/12
RMU Banovići d.d. Banovići Materijal za reviziju elektro točkova GE 776 I 772 Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 25.2.2013. 173.691,76 Službeni glasnik BiH 24/13
JU Univerzitet u Tuzli Lot 2: Servisiranje vozila marke VW Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 20.3.2013. 1.709,40 Službeni glasnik BiH 26/13
JU Univerzitet u Tuzli Lot 3: Servisiranje vozila marke CITROEN Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 20.3.2013. 1.709,40 Službeni glasnik BiH 26/13
JU Univerzitet u Tuzli Lot 4: Servisiranje vozila marke OPEL Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 20.3.2013. 1.709,40 Službeni glasnik BiH 26/13
JU Univerzitet u Tuzli Lot 6: Servisiranje vozila marke ŠKODA Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 20.3.2013. 2.564,00 Službeni glasnik BiH 26/13
RMU Banovići d.d. Banovići Teretna vozila sa otvorenim sandukom i 4+1 sjedišta Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 12.4.2013. 223.023,90 Službeni glasnik BiH 44/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka usluga servisiranja, održavanja i opravke vozila iz proizvodnog programa marke Ford. Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 7.6.2013. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za kamione Mark Terex i Wabco Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 22.4.2013. 2.474.408,84 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Lot 3: Održavanje i servisiranje motornih vozila na lokaciji Tuzla Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 13.9.2013. 16.206,10 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Rezervni dijelovi za CUMMINS motore Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 10.5.2013. 80.930,74 Službeni glasnik BiH 87/13
Opština Ilidža Nabavka terenskog vozila Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 12.12.2013. 64.500,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Nabavka 7 kom putničkih motornih vozila, dizel Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 28.11.2013. 249.165,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Nabavka putničkih motornih vozila snage od 55kW / 75KS (2 kom.) Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 1.4.2014. 46.700,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Nabavka putničkih motornih vozila snage od 95 do 100 KS od 70 do (61 kom.) 75 kW Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 1.4.2014. 1.531.100,26 Službeni glasnik BiH 28/14
Opština Lukavac Lot 2: Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila izvan garantnog perioda Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 21.10.2014. 7.889,82 Službeni glasnik BiH 83/14