Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hidrauličnih, reduktorskih, motornih ulja i maziva za potrebe RJ Rudnik i TE Gacko u 2011. godini Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 23.3.2011. 91.163,40 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka ulja,maziva, permanta, tečnosti i aditiva Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 18.7.2011. 500.676,40 Službeni glasnik BiH 70/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Sukcesivna isporuka rashladnih tečnosti Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 6.7.2011. 3.680,47 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ulja maziva i permanta Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 25.11.2011. 1.113.280,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka ulja i maziva za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduzeća Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 14.12.2011. 330.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 5: Nabavka ulja za vijčane kompresore, pneumatske alate, plinske agregate Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 10.4.2012. 4.321,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka ulja i maziva za RJ Rudnik Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 13.8.2012. 2.024.580, 90 Službeni glasnik BiH 66/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka ulja i maziva za RJ Termoelektrana Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 13.8.2012. 299.424, 20 Službeni glasnik BiH 66/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ulja, maziva i permanta za 2013. i 2014. god. Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 29.11.2012. 2.982.719,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka ulja i maziva za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduzeća Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 14.12.2012. 410.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Ispitivanje i analiza turbinskih i hidrauličkih ulja u pogonima HE Rama, HE Mostar i SP CHE Čapljina Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 10.6.2013. 18.860,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka ulja i maziva za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduzeća Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 10.3.2014. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14