ASA AUTO d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka roba, 32 (tridesetdva) putnička automobila za potrebe nagradnog fonda Lutrije BiH Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.3.2011. 926.496,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Predmet ugovora je nabavka unutrašnjih i vanjskih stikera Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 03.01.2012. 515.847,15 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 2:: Nabavka putničkih vozila Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.9.2012. 186.124,72 Službeni glasnik BiH 74/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1: Nabavka putničkih vozila Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2012. 153.560,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Nabavka roba -motornog vozila Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 132.756,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 2: Nabavka roba - motornog vozila Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 89.391,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila -tip 1 Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.4.2013. 165.312,01 Službeni glasnik BiH 36/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila - tip 2 Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.3.2013. 89.740,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Vlada HNK Nabava putničkih vozila Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.4.2013. 149.998,29 Službeni glasnik BiH 40/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Isporuka 60 putničkih automobila za RVI 100 % I-grupa Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.5.2014. 1.485.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka putničkih vozila sa manuelnim mjenjačem Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.5.2014 340.840,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.6.2014. 219.045,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabava putničkih motornih vozila niže i niže-srednje klase Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.2.2015. 535.900,00 SG 17/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka vozila za potrebe Podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2015. 85.470,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3- Nabavka vozila za potrebe Podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2015. 324.660,00 SG 24/15

ASA AUTO d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka nepersonalizovanih registarskih tablica i folija za bojenje tablica Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo, KIG dd Zagorica Slovenija, KIG VAR d.o.o. Slovenija Sarajevo, Slovenija 2.11.2012. 6.602.989,08 Službeni glasnik BiH 105/12