ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Nabavka pelena za odrasle za Socijalno gerijatrijski centar Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 8.4.2011. 49.351,68 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 1: Suhomesnati proizvodi Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 11.2.2013. 45.337,61 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 2: Svježe voće i povrće Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 11.2.2013. 11.319,66 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 3: Zamrznuti proizvodi Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 11.2.2013. 9.194,87 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 5: Svježe meso Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 11.2.2013. 33.568,38 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 8: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 11.2.2013. 11.064,10 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 9: Jednokratni podmetači za tacne sa aplikacijama vezanim za elektranu Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 11.2.2013. 170,94 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 2: Svježe voće i povrće Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 12.5.2014. 11.272,65 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 3: Zamrznuti proizvodi Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 12.5.2014. 11.794,87 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 8: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 12.5.2014. 12.672,64 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Robne rezerve RS a.d. Nabavka sredstava za higijenu Pregovarački ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 17.5.2014. 50.781,21 Službeni glasnik BiH 56/14