CONTROLMATIK BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 4: Ugovor o periodičnom pregledu i servisiranju (održavanju) aparature za kloriranje vode Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Mostar 1.4.2011. 41.387,79 Službeni glasnik BiH 29/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 15.4.2011. 8.745,65 Službeni glasnik BiH 34/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 4: Nabavka kemijskih sredstava za tehnologiju vode - reagensi za aparat Hach Konkurentski CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. 5.672,40 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Procesni monitoring za kontrolu parametara kvaliteta vode na filterskom postrojenju Misoča Ilijaš Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 12.9.2011. 98.860,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka opreme i hemikalija za labaratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 26.1.2012. 81.730,61 Službeni glasnik BiH 9/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 8.293,45 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 4: Nabavka hemijskih sredstava za tehnologiju vode, reagensi za aparat Hach Konkurentski CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 22.6.2012. 4.264,35 Službeni glasnik BiH 52/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Servisiranje hlorne opreme Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 26.6.2012. 2.800,00 Službeni glasnik BiH 52/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 11.343,50 Službeni glasnik BiH 44/13
JKP Čapljina d.o.o. - Čapljina Održavanje opreme za dezinfekciju vode Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Mostar 6.9.2013. 11.829,26 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za javno zdravstvo KS Lot 2: Reagensi Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 22.8.2013. 1.346,40 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka analitičkih reagenasa Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 24.8.2013. 37.584,41 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za laboratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 43.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 1: Servisiranje hlorne opreme Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 10.7.2014. 2.800,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Zavod za javno zdravstvo FBiH Lot 7: Hach materijal Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 4.6.2014. 1.827,00 Službeni glasnik BiH 77/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka reagensa za DP/2000 HACH portabl laboratorij Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 9.12.2014. 10.156,20 Službeni glasnik BiH 98/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 6 Laboratorijski stoni pH metar Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 26.11.2015. 2.199,00 SG 97/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Potrošni materijal i hemikalije za laboratoriju (reagensi, testovi, pipete i dr.) Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 14.12.2015. 45.000,00 SG 99/15