GRADNJA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Radovi na mreži fekalne kanalizacije Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 23.3.2011. 13.427,40 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Građevinski radovi za potrebe radne jedinice Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 22.12.2011. 26.751,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Predmet nabavke su usluge prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka na slivu rijeke Trebišnjice Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 4.9.2012. 177.804,00 Službeni glasnik BiH 72/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka kupola na objektima RiTE Gacko Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 31.1.2013. 97.815,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka kupola na objektima RiTE Gacko-dodatna nabavka roba Pregovarački GRADNJA d.o.o. Gacko 11.6.2013. 1.989,50 Službeni glasnik BiH 47/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Monitoring hidroloških podataka na slivu rijeke Trebišnjice Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 4.9.2013. 176.856,00 Službeni glasnik BiH 71/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Mehaničko čišćenje na OŠiP-u Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 20.8.2013. 9.892,32 Službeni glasnik BiH 75/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izgradnja vodovoda i pumpnog postrojenja u Fatnici Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 16.12.2013. 242.314,72 Službeni glasnik BiH 2/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Monitoring hidroloških podataka na slivu rijeke Trebišnjice Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 4.9.2014. 182.112,00 Službeni glasnik BiH 73/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Monitoring hidroloških podataka na slivu rijeke Trebišnjice Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 4.9.2015. 180.768,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Čišćenje trakastih transportera Pregovarački GRADNJA d.o.o. Gacko 27.11.2015. 25.800,00 SG 93/15