DACA commerce d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Gumene čizme Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 4.3.2011. 5.508,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 15: Ormarić prve pomoći sa punjenjem Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 4.3.2011. 4.488,50 Službeni glasnik BiH 27/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 8: Materijal bravarske radione: željezarija Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 18.5.2011. 39.585,28 Službeni glasnik BiH 55/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Čizma za taktičku uniformu 50 pari Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 13.7.2011. 5.048,55 Službeni glasnik BiH 66/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka katanaca i bravica Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 14.4.2011. 9.752,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Osobna zaštitna opreme za djelatnike OP Mostar Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 27.6.2012. 61.559,30 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6: Nabavka kišnih odijela za potrebe ZP RiTE Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 17.9.2012. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka HTZ- opreme: radne čizme rudare,kabanice; prsluk fluorescentni; borosane; zaštitne naočale; zaštitna maska za varioce Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 21.9.2012. 18.323,22 Službeni glasnik BiH 79/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 8: Materijal bravarske radionice: željezarija Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 18.2.2014. 21.899,50 Službeni glasnik BiH 33/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Lot 3: Policijska cipela Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 8.9.2014. 29.540,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka lične zaštitne odjeće Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 23.10.2014. 95441,00 Službeni glasnik BiH 85/14