Kraško Promet d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci radova putem otvorenog postupka za potrebe KJP Sarajevo Šume d.o.o. Sarajevo i to: LOT 8 ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, OJ Šići, G.J. Gornja Misoča, odjeI: 53 (radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme) Otvoreni Kraško Promet d.o.o. Olovo 14.3.2011. 60.836,40 Službeni glasnik BiH 27/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 4: Sječa i izrada i izvlačenje šumskih, drvenih sortimenata Otvoreni Kraško Promet d.o.o. Olovo 16.1.2012. 130.278,90 Službeni glasnik BiH 9/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:20 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake , traktorska vuča sa pripremom i bez priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta), ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:21/1 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorske vlake , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:21/2 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorske vlake, lifranje oblovine na kamionski put , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:22/2 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na kamionski put, lifranjem primicati , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni Kraško Promet d.o.o. Olovo 18.6.2012. 281.287,45 Službeni glasnik BiH 54/12