Suvi List d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Odjel 65 PJ Sase-Žabokvica, neto masa 1.994,00 m3 Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 31.1.2011. 58.631,54 Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na iskorištavanju šuma u Š.G. Drina za 2011. godinu u koji su uključeni sječa i izrada ŠDS, izvoz i iznošenje ŠDS i izrada i rekonstrukcija traktorskih puteva. Uprava Srebrenica - Odjel 50 PJ Gornji Jadar, neto masa 1.492,07 m3; Odjel 51 PJ Gornji Jadar, neto masa 1.532,25 m3; Odjel 31 PJ Križevica, neto masa 941,00 m3; Odjel 18 PJ Luka Klotjevac, neto masa 1.146,30 m3 čet. i 328,22 m3 liš.; Odjel 23 PJ Luka Klotjevac, neto masa 1.255,35 m3 čet. i 983,18 m3 liš.; Odjel 49 PJ Luka Klotjevac, neto masa 1.674,29 m3 čet. i 1.000,73 m3 liš. Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 6.5.2011. Službeni glasnik BiH 49/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na sječi, izvozu i iznosu ŠDS, izgradnji i rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 40 P.J. Gornji Jadar, na području Š.G. Drina Srebrenica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 12.1.2012. 43.809,91 Službeni glasnik BiH 19/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izvozu i iznosu ŠDS, izgradnji i rekonstrukciji traktorskih puteva u odjelima 39; 53 i 77 P.J. Gornji Jadar Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 21.3.2012. 111.742,27 Službeni glasnik BiH 23/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS, izgradnji i rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 84 P.J. G. Jadar Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 7.2.2012. 38.002,25 Službeni glasnik BiH 23/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu Pregovarački Suvi List d.o.o. Srebrenica 4.10.2012. 93.860,15 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada ŠDS, izvoz ŠDS, iznošenje prostornog drveta, izgradnja i rekonstrukcija tr.puteva u odjelu 106 PJ Gornji Jadar Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 6.2.2013. 57.996,23 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa i izrada ŠDS, izvoz ŠDS, iznošenje prostornog drveta, izgradnja i rekonstrukcija tr.puteva u odjelima 12, 21 i 22 PJ Luka Klotjevac Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 6.2.2013. 171.706,32 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Sječa i izrada ŠDS, izvoz ŠDS, iznošenje prostornog drveta, izgradnja i rekonstrukcija tr.puteva u odjelu 58 PJ Luka Klotjevac Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 6.2.2013. 52.906,56 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada, izvoz ŠDS, iznošenje prostornog drveta i izgradnja tr.vlaka u odjelima 153 i 154 PJ Sase Žabokvica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 28.2.2013. 69.115,14 Službeni glasnik BiH 20/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada, izvoz ŠDS, iznošenje prostornog drveta i izgradnja tr.vlaka u odjelima 231 i 232 PJ Sase Žabokvica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 28.2.2013. 74.999,73 Službeni glasnik BiH 20/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada, izvoz ŠDS, iznošenje prostornog drveta i izgradnja tr.vlaka u odjelima 233 i 234 PJ Sase Žabokvica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 28.2.2013. 8.944.177,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 94 PJ Gornji Jadar Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 18.217,73 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 95 PJ Gornji Jadar Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 19.462,92 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 108 PJ Gornji Jadar Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 95.505,10 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 109 PJ Gornji Jadar Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 6.031,36 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 22 PJ Križevica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 34.927,16 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 27 PJ Križevica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 38.734,03 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 125 PJ Sase Žabokvica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 21.406,98 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 152 PJ Sase Žabokvica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 25.676,08 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 159 PJ Sase Žabokvica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 43.109,49 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelu 234 PJ Sase Žabokvica Otvoreni Suvi List d.o.o. Srebrenica 15.1.2014. 12.600,76 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada, izvoz ŠDS, iznos prostornog drveta i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 163 PJ S-Ž Pregovarački Suvi List d.o.o. Srebrenica 29.4.2014. 44.264,88 Službeni glasnik BiH 39/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi u šumarstvu ŠG Drina Srebrenica Pregovarački Suvi List d.o.o. Srebrenica 30.6.2014. 77.445,71 Službeni glasnik BiH 60/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi u šumarstvu ŠG Drina Srebrenica Pregovarački Suvi List d.o.o. Srebrenica 30.6.2014. 113.915,24 Službeni glasnik BiH 60/14