ECOINVEST d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija cesta TK Lot 14: Izrada horizontalne promente signalizacije na mreži kojom upravlja Direkcija cesta Tuzla Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 11.3.2011. 152.354,65 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 4: Sanacija makadamskih i asfaltnih cesta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova na području općine Tešanj, te stručno-tehnički nadzor nad građenjem objekata na području općine Tešanj Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 18.4.2011. 25.055,85 Službeni glasnik BiH 34/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Horizontalna saobraćajna signalizacija Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 25.3.2011. 95.976,44 Službeni glasnik BiH 46/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 4: Vodomjeri Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Mostar 21.6.2011. 26.483,00 Službeni glasnik BiH 57/11
J.P. Komunalno d.o.o. Livno Nabavka vodomjera Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Mostar 27.3.2014. 366.259,72 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Tešanj Lot 1: Izrada horizontalne signalizacije na području opštine Tešanj Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 8.5.2014. 31.429,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na izradi horizontalne prometne signalizacije na mreži cesta kojima upravlja JU Direkcija regionalnih cesta TK, na period od četiri godine Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 19.1.2015. 547.231,30 SG 06/15
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo Lot 5- Nabavka vodomjera Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Mostar 31.12.2014. 280.339,00 SG 10/15
JP Putevi Brčko d.o.o. Lot 6 - Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije u zoni grada i zapada Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 1.6.2015. 131.640,34 SG 57/15