Drvoprerada Đurić d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 22.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Odjel 36 PJ Majevica-Jablanička rijeka, neto masa 3.068 m3, ukupna dužina traktorskih vlaka 3.300 m Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 6.9.2011. 181.827,92 Službeni glasnik BiH 80/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na iskorišćavanju šuma u ŠG Drina za drugu polovinu 2011. godine Pregovarački Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na iskorišćavanju šuma u ŠG Drina za drugu polovinu 2011. godine Pregovarački Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na iskorišćavanju šuma u ŠG Drina za drugu polovinu 2011. godine Pregovarački Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 3.10.2011. Službeni glasnik BiH 90/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnja i sanacija trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 18 PJ Gumjera- Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 2.2.2012. 53.342,65 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, čišćenju i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 33 PJ Gumjera-Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 2.2.2012. 80.058,36 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi i izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, čišćenju i sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 34 PJ Gumjera-Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 2.2.2012. 38.849,55 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u ŠU Doboj: PJ Ozren u odjelima 12, 19, 23, 29, 40, 41, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 73; PJ Preslica-Jablanica u odjelima 11, 18, 26, 32, 33, 40, 45, 50, 54, 64, 65, 70; PJ Krnjin u odjelima 16, 18, 21, 25, 33, 37, 38, 42, 49, 52, 54, 61, 64, 68, 82, 97, 98; PJ Trebava-Lukavica u odjelima 89, 90, 91, 103, 104 i 136 Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.1.2012. 241.795,22 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS ŠU Modriča: PJ Trebava u odjelima 24, 40, 50, 53, 68, 80, 81, 86, 87;PJ Vučjak u odjelima 101, 104, 105, 114 i 117/1 Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.1.2012. 49.510,48 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS ŠUPetrovo PJ Ozren u odjelima 78, 79, 82, 92 i 94 Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.1.2012. 154.487,85 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS ŠU Derventa PJ Motajica u odjelima 123, 130, 131; PJ Vučjak Brod u odjelima 35, 40, 41, 50, 60, 61, 62, 63; PJ Vučjak Vukosavlje u odjelima 131, 132, 133, 134, 151, 156 i 158 Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.1.2012. 152.001,35 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.4.2012. 239.273,60 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.4.2012. 93.649,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.4.2012. 171.034,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.4.2012. 60.042,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.3.2012. 45.395,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.3.2012. 55.381,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.3.2012. 68.526,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.3.2012. 48.283,60 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.3.2012. 66.140,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 27.3.2012. 66.682,00 Službeni glasnik BiH 43/12