BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo SMS platforma fiksne mreže Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.3.2011. 394.000,00 Službeni glasnik BiH 27/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: 10.000 komada ADSL 2 + POTS router/modem i splittera Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.6.2011. 217.900,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Elektronska oprema za uvezivanje u WAN Konkurentski BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.7.2011. 23.304,21 Službeni glasnik BiH 65/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 8: Projektor Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.8.2011. 2.552,16 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Multifunkcijski uređaji Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.8.2011. 15.729,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija kontaktnog centra za potrebe Podružnica Elektrodistribucije Sarajevo i Elektrodistribucije Mostar Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2012. 192.873,80 Službeni glasnik BiH 23/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga NTS bilinga Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.6.2012. 292.000,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: ADSL Modemi Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.6.2012. 247.500,00 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: VDSL Modemi Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.6.2012. 1.790.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Oracle licenci i softverskog osiguranja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2012. 1.148.555,60 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava storage sustava Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2012. 1.045.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka Database server & storage sistema za BH Telecom poslovne aplikacije i integracijsku platformu Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2012. 1.198.500,00 Službeni glasnik BiH 102/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Robe i usluge za realizaciju Wellcome SMS servis/centra Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2013. 519.930,00 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka Oracle licenci Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.8.2013. 1.088.545,70 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nadogradnja i rekonsolidacija HA baze podataka sa Oracle Standard Edition One na Standard Edition sa Real Application Clusterom Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2013. 147.090,25 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka Device i sim management platforme Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2013. 998.500,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija II faze jedinstvenog kontaktnog centra i CRM sistema Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.12.2013. 589.526,60 Službeni glasnik BiH 2/14
Federalni zavod za zapošljavanje Lot 1: Nabavka računarske opreme, nadogradnja licenci baze podataka i konsolidacija baze podataka, proširenje, unapređenje i razvoj modula aplikativnog rješenja za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2013. 3.196.433,17 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Exadata Database uređaj Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.1.2014. 2.278.500,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka DRSC OBU (ACC TAG) uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa nosačima 10.000 komada. Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.3.2014. 394.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje SMS CENTRA FIKSNE MREŽE Pregovarački BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.6.2014. 69.576,63 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje usluga održavanja aplikacije za NTS billing Pregovarački BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2014. 59.900,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Održavanje sistema nadzora i upravljanja autoceste Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.3.2015. 12.585.000,00 SG 28/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Održavanje i dorada sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1 Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Ilidža 17.9.2015. 3.748.496,40 SG 76/15

BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Konsolidacija aplikacija mobilnih servisa Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, ComTrade d.o.o. Ljubljana Sarajevo, Sarajevo, sarajevo, Ljubljana 5.10.2012. 783.200,00 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga implementacije sistema za integraciju i konsolidaciju aplikacija i procesa za potrebe poboljšanja rada kontakt centra (IKAP.KC) Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, COMTRADE ITSS d.o.o. Beograd Sarajevo, Sarajevo, Srbija 9.5.2013. 2.513.972,89 Službeni glasnik BiH 38/13