Grube d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Feromonski preparat za Ips typographus; Feromonski preparat za Pityogenes chalcographus; Feromonski preparat za Xyloterus lineatus Otvoreni Grube d.o.o. Sarajevo 23.3.2011. 56.382,60 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Uniforme/odore za čuvare šuma Uprave za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije - ljetni kompleti Konkurentski Grube d.o.o. Sarajevo 6.9.2011. 39.995,60 Službeni glasnik BiH 84/11
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Nabavka mjernih prečnica (80 cm i 100 cm) i GPS prijemnika za potrebe čuvarske službe Uprave za šumarstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Konkurentski Grube d.o.o. Sarajevo 30.9.2011. 25.100,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Nabavka ličnih zaštitnih sredstava za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduzeća Otvoreni Grube d.o.o. Sarajevo 14.12.2011. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2: Sukcesivna nabavka zaštitne, radne i terenske obuće Otvoreni Grube d.o.o. Sarajevo 1.12.2011. 22.730,00 Službeni glasnik BiH 9/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1- Nabavka HTZ opreme iz šivanog programa Otvoreni Grube d.o.o. Banja Luka 30.1.2015. 54.795,50 SG 10/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2- Nabavka zaštitne opreme i odjeće Otvoreni Grube d.o.o. Banja Luka 30.1.2015. 18.582,00 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka HTZ opreme za sjekače Otvoreni Grube d.o.o. Banja Luka 20.3.2015. 42.182,88 SG 30/15