MARCAFFE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1: Kafa espresso i mljevena Otvoreni MARCAFFE d.o.o. Kiseljak 1.4.2011. 104.567,58 Službeni glasnik BiH 27/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Ugostiteljski šećer sa logotipom Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MARCAFFE d.o.o. Kiseljak 1.4.2011. 47.576,88 Službeni glasnik BiH 27/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka kafe Konkurentski MARCAFFE d.o.o. Banja Luka 29.4.2011. 10.855,50 Službeni glasnik BiH 61/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5: Ugostiteljski šećer sa logotipom Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MARCAFFE d.o.o. Kiseljak 27.12.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13