GEOKOP d.o.o. Banjaluka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na investicionom održavanju asfaltnih saobraćajnica, modernizaciji makadamskih saobraćajnica i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva Pregovarački GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 27.12.2010. 319.195,78 Službeni glasnik BiH 1/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka asfalta Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 31.12.2010. 100.245,60 Službeni glasnik BiH 3/11
Vodovod a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka tampona Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 31.12.2010. 76.021,69 Službeni glasnik BiH 3/11
Grad Banja Luka Nastavak izgradnje infrastrukturnih objekata u naselju Rakovačke bare u Banjaluci Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 14.9.2011. 951.660,12 Službeni glasnik BiH 7/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 1.6.2015. 37.928,00 SG 45/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Usluge u šumarstvu u ŠG Doboj Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 1.6.2015. 33.136,00 SG 45/15
Opština Derventa Predmet nabavke su radovi na rekonstrukciji lokalnih puteva (skidanje humusa, postavljanje asfaltnog sloja i drugo prema tenderskoj dokumentaciji), 9 putnih pravaca Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 4.8.2015. 243.274,82 SG 66/15
Opština Derventa Rekonstrukcija ulice Lug - Kuljenovački put Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 21.8.2015. 24.810,00 SG 74/15
Opština Derventa Izgradnja potisnog cijevovoda od izvorišta Bilića vrelo do rezervoara u naselju Bunar (Plehan), dio robe je obezbjeđen, potrebna samo ugradnja Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 2.11.2015. 42.649,75 SG 87/15
Opština Derventa Rekonstrukcija lokalnih puteva sa skidanjem humusa, postavljanjem asfaltnog sloja i drugo prema tenderskoj dokumentaciji Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 5.11.2015. 61.189,09 SG 87/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Sanacija puta u naselju Žeravac, opština Derventa Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Derventa 16.11.2015. 46.310,00 SG 97/15