BMB d.o.o. Bileća

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Zaporna ručna armatura Otvoreni BMB d.o.o. Bileća Bileća 30.637,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Zaporni elektro ventili Otvoreni BMB d.o.o. Bileća Bileća 19.937,60 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Kućišta i vretena ventila visokog pritiska Otvoreni BMB d.o.o. Bileća Bileća 37.817,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka usluga revitalizacije postojećih ventila na bajpasu sliva rashladne vode u tornju (rad u zimskim uslovima) Otvoreni BMB d.o.o. Bileća Bileća 24.3.2011. 7.450,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka armature za GPO, startnu kotlovnicu i grijanje Otvoreni BMB d.o.o. Bileća Bileća 14.8.2013. 37.902,80 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka armature za PO u 2014. godini Otvoreni BMB d.o.o. Bileća Bileća 13.6.2014. 35.812,00 Službeni glasnik BiH 50/14