Mešić com

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: Higijena veša I Otvoreni Mešić com Gradačac 17.3.2011. 101.750,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 12: Nabavka građevinskog materijala Otvoreni Mešić com Gradačac 16.3.2011. 11.284,65 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 13: Nabavka građevinskog materijala za ograđivanje izvorišta Okanovići Otvoreni Mešić com Gradačac 16.3.2011. 15.593,76 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 15: Nabavka građevinskog materijala za rekonstrukciju ul. Kadić mahala Otvoreni Mešić com Gradačac 16.3.2011. 25.394,85 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Nabavka povrća Otvoreni Mešić com Gradačac 9.8.2011. 117.025,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Konzervirani riblji proizvodi Otvoreni Mešić com Gradačac 17.10.2011. 22.325,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Mliječni proizvodi Otvoreni Mešić com Gradačac 22.3.2012. 12.708,20 Službeni glasnik BiH 38/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Brašno i tjestenine Otvoreni Mešić com Gradačac 22.3.2012. 3.092,20 Službeni glasnik BiH 38/12
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Riba Otvoreni Mešić com Gradačac 22.3.2012. 9.613,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Tabletirana so Otvoreni Mešić com Gradačac 14.5.2012. 2.243,50 Službeni glasnik BiH 40/12
Dom zdravlja Gradačac Nabavka i isporuka goriva Otvoreni Mešić com Gradačac 7.12.2012. 60.553,25 Službeni glasnik BiH 100/12
Dom zdravlja Gradačac Nabavka i isporuka goriva Otvoreni Mešić com Gradačac 9.12.2013. 60.275,51 Službeni glasnik BiH 6/14