IGT Istraživačko Razvojni Centar za Gasnu Tehniku d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga provjere znanja radnika prema važećim tehničkim pravilima Pregovarački IGT Istraživačko Razvojni Centar za Gasnu Tehniku d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 42.118,00 Službeni glasnik BiH 27/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka usluga pripreme tehničkih pravila obuhvaćenih planovima rada Radnih grupa (RG 6 i RG 10) i Koordinacionog odbora Projekta Harmonizacija zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope utvrđenih kao prioritet 1. kao i adaptacije i harmonizacije tehničkih pravila koja se odnose na distribuciju i primjenu gasa za potreba Federacije BiH Pregovarački IGT Istraživačko Razvojni Centar za Gasnu Tehniku d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 58.408,00 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka usluga pripreme tehničkih pravila obuhvaćenih planovima rada Radnih grupa (RG 6 i RG 10) i Koordinacionog odbora Projekta Harmonizacija zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope utvrđenih kao prioritet 2 kao i adaptacije i harmonizacije tehničkih pravila koja se odnose na distribuciju i primjenu gasa za potreba Federacije BiH Pregovarački IGT Istraživačko Razvojni Centar za Gasnu Tehniku d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 50.592,00 Službeni glasnik BiH 34/11