POWERDIS d.o.o. Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Zračne komore za gašenje luka sa prilagodnim elementima za ugradnju na pol rastavljača LRSK 6/400 (630) Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 71.190,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Spojno polužje i obujmice za LRS-6/400-600 i TNO-6 Tender broj 014-01-OTP-1/111 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 58.687,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 1: Komponente za linijske rastavljače LRS-6/400-600 i sklopova za nosač SN osigurača TNO-6 Tender broj 014-01-OTP-I/11 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 262.892,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 5: Tropolne autopneumatske sklopke za unutrašnju montažu sa zračnim komorama za gašenje luka Tender broj 014-01-OTP-1/11 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.3.2011. 16.830,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Dodjela ugovora za isporuku polimernih izolatora 220 kV; 110 kV i 35 kV Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 20.6.2011. 44.673,00 Službeni glasnik BiH 55/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Izolatori, osigurači i elektromaterijal Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 20.10.2011. 46.725,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Rezervni dijelovi za visokonaponske rastavljače 400 kV Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 16.1.2012. 21.972,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Metal oksidni odvodnici prenapona za potrebe OP Tuzla Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 25.1.2012. 64.526,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka bakarnih cijevi za trapez E-CU i kontaktne posrebrene E-Cu trake za noževe pantografa za cijev fi 50 mm Pregovarački POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 16.3.2012. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 25/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 7: Sukesivno izvršenje usluga Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 21.8.2012. 1.302,72 Službeni glasnik BiH 74/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka opreme za uzemljenje 20 kV i 10 kV zvjezdišta Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 18.10.2012. 45.748,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatne količine epoksidnih mjernih transformatora za unutrašnju montažu Pregovarački POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 30.10.2012. 5.070,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 09-020/13-isporuka provodnog užeta Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 29.5.2013. 74.880,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka 20 kV kablova Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 2.7.2013. 173.784,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Komponente za linijske rastavljače LRS-6/400-600 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 7.8.2013. 117.705,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Rezervni dijelovi za VN rastavljače Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 21.8.2013. 57.910,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Rezervni dijelovi za rastavljače Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 10.12.2013. 24.350,00 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka materijala za potrebe održavanja TK kapaciteta Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 30.12.2013. 70.094,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka kablovskih završnica, spojnica i adaptera za potrebe elektrodistibutivnih Podružnica JP EP BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 21.10.2014. 284.758,86 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka vijčanog materijala za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 30.12.2014. 40.000,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo NN kablovi i spojni materijal Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 17.3.2015. 150.000,00 SG 24/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova za BH transofmatore za potrebe rada i održavanja trafostanica Elektroprenosa BiH Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 25.6.2015. 278.640,00 SG 53/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo JN-OP-107/15 Nabavka spojne opreme za trafo stanice TS 110/x kV Sarajevo 1, TS 110/x kV Zenica 1, TS Kiseljak i TS Sarajevo 15 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 27.10.2015. 51.970,00 SG 85/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3 - Nabavka i isporuka SN mjernih transformatora Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 17.11.2015. 73.719,07 SG 89/15