Kompas Sarajevo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka avio karata za potrebe službenih putovanja ugovornog organa Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 23.3.2011. 112,10 Službeni glasnik BiH 25/11
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka avio-karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 5.1.2012. 9,82 Službeni glasnik BiH 7/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge posredovanja u prodaji avionskih karti Pregovarački Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 17.4.2012. 10.846,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga nabavke avio karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 25.9.2013. 119.658,11 Službeni glasnik BiH 77/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka avio karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 384.615,38 Službeni glasnik BiH 103/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Pružanje usluga posredovanja u prodaji avionskih karata Ubrzani Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 83.760,70 Službeni glasnik BiH 103/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Posredovanje u prodaji avionskih karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 25.4.2014. 490.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo finansija i trezora BiH Pružanje usluga prodaje avionskih karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 64.529,93 SG 10/15
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Javna nabavka usluga posredovanja u prodaji avionskih karata za potrebe MVP BiH Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 400.000,00 SG 68/15