MAGIS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 1: Građevinski materijal Konkurentski MAGIS d.o.o. Bihać 17.3.2011. 26.017,70 Službeni glasnik BiH 25/11
Opština Bihać Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji četiri stambene jedinice po projektu ZP 09 u općini Bihać Otvoreni MAGIS d.o.o. Bihać 11.5.2011. 122.817,74 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Bihać Lot 2: Izgradnja stambenog objekta A u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma Otvoreni MAGIS d.o.o. Bihać 23.5.2011. 201.971,83 Službeni glasnik BiH 42/11