Grafičar d.o.o. Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 10: Ugovor o nabavci usluga štampanja Konkurentski Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 2.3.2011. 38.808,00 Službeni glasnik BiH 25/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Materijal za kopiranje i štampanje za faks aparate, kopir aparate i štampače (toneri, film, kertridže, ribon traka, fotokonduktori) Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 23.5.2011. 81.908,28 Službeni glasnik BiH 44/11
Vlada USK Ugovor o uslugama štampanja Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 1.7.2011. 78,22 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Bihać Nabavka kancelarijskog, potrošnog i štampanog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 3.10.2011. 75.360,83 Službeni glasnik BiH 82/11
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 4: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 14.2.2012. 26.526,30 Službeni glasnik BiH 13/12
JU Univerzitet u Bihaću Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 14.6.2012. 11.619,18 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Univerzitet u Bihaću Lot 3: Nabavka i reciklaža tonera za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 10.5.2012. 983,60 Službeni glasnik BiH 54/12
Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać Nabavka kancelarijskog, štampanog i potrošnog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 1.10.2012. 54.249,55 Službeni glasnik BiH 79/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 17.4.2014. 36.455,90 SG 22/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Nabavka roba: Kancelarijski materijal i grafička štampa Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 27.8.2015. 23.555,31 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 3 - Nabavka ostalog kancelarijskog materijala za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 31.8.2015. 13.336,90 SG 79/15
Grad Bihać Nabavka roba kancelarijskog, potrošnog i štampanog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 20.11.2015. 28.136,38 SG 95/15
Grad Bihać Nabavka tonera i ketridža za potrebe gradskog organa uprave Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 20.11.2015. 34.065,86 SG 95/15

Grafičar d.o.o. Bihać u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka reklamno - propagandnih usluga Pregovarački Grafičar d.o.o. Bihać, Udruženje Društvo pedagoga tjelesnog odgoja osnovnih škola općine Bihać, Udruženje pisaca Prijatelji Gimnazije, Islamska zajednica u BiH Bihać, Sanski Most 29.6.2011. Službeni glasnik BiH 57/11