TERMOGRADING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Mašinski radovi na DU Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 17.3.2011. 146.097,78 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 8: Sanacija gasovazdušnog trakta Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 24.3.2011. 39.900,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tekuće rukovanje sistemom dopreme uglja TE Gacko u 2011.godini Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 17.5.2011. 649.512,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Održavanje sistema dopreme uglja i PO Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 17.5.2011. 424.278,00 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Gacko u ime Fonda za povratak BiH Izgradnja dalekovoda DV10(20) Bistrica-Šumići i trafostanice STS10(10)/0,4 kV Šumići Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 23.5.2011. 69.910,34 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga na tekućem rukovanju sistemom dopreme uglja u 2012. godini na TE Gacko Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 5.3.2012. 771.033,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Održavanje sistema dopreme uglja i PO Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 22.3.2012. 501.451,20 Službeni glasnik BiH 25/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje BTO sistemom Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 29.3.2012. 558.144,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje DTD sistemima (B i C polje) Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 29.3.2012. 347.415,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Tekuće mašinsko održavanje opreme na II BTO sistemu i DTD sistemu u toku dnevne smjene i u smjenskom radu Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 17.4.2012. 350.892,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 5: Mehaničko čišćenje cijevnog sistema ložičnog dijela kotlovskog postrojenja (pjeskarenje) Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 3.5.2012. 45.910,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Hemijski tretman i hidrodinamičko pranje cijevnog sistema konvektivnih šahti kotla Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 3.5.2012. 65.850,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka i ugradnja cjevovoda rashladne vode HTP do GPO koja bi se realizovala u okviru kapitalnog remonta TE 2012. godine Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 30.5.2012. 89.146,00 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Navarivanje lopatica 29,34 i 39 stepena Turbine Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 5.6.2012. 159.500,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Hidrodinamička čišćenja u mašinskoj Sali Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 5.6.2012. 62.500,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Elektro i mašinski radovi na Dopremi uglja Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 21.6.2012. 355.872,50 Službeni glasnik BiH 54/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Oprema mašinske sale za potrebe kapitalnog remonta TE Gacko u 2012. godini Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 17.8.2012. 106.200, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Proizvodnja, transport, klasiranje i utovar uglja za komercijalni plasman u RJ Rudnik u 2012. godini Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 29.8.2012. 349.920,00 Službeni glasnik BiH 70/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka radova: Izrada trasa za montažu I BTO, II BTO i kombinovanog sistema za transport otkrivke Otvoreni TERMOGRADING d.o.o. Gacko 29.8.2012. 347.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Dodatne usluge na održavanju i rukovanje sistemom dopreme uglja Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 10.12.2012. 32.126,40 Službeni glasnik BiH 100/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tekuće i korektivno održavanje opreme na IIBTO i DTD sistemu u toku dnevne smjene i smjenskom radu Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2012. 75.392,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje DTD sistemima u RJ Rudnik Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2012. 50.046,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje sistema dopreme uglja i pomoćnih objekata za period od 01.01.2013.godine do okončanja Otvorenog postupka,a najkasnije do 31.03.2013.godine Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2012. 218.832,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje BTO sistemom u RJ Rudnik Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 13.2.2013. 358.492,00 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje sustemom dopreme uglja za period od 01.01.2013.godine do okončanja Otvorenog postupka, a najkasnije do 31.03.2013.godine Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2012. 251.424,00 Službeni glasnik BiH 14/13