EDO d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Donja Velika Usora: Radovi na sječi, izradi i privlačenju šumskih drvnih sortimenata, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji traktorskih vlaka Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 4.10.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 10: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi na sječi, izradi i privlačenju ŠDS, radovi na izgradnji premosnica i radovi na izgradnji i popravci traktorskih puteva PJ Gornja Velika Usora u odjelima: 212,213 Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 25.1.2012. 115.504,50 Službeni glasnik BiH 45/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada, izvoz i iznos ŠDS, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 1.10.2012. 39.244,64 Službeni glasnik BiH 87/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 15.2.2013. 212.794,35 Službeni glasnik BiH 16/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 27.2.2013. 97.730,76 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 26.3.2013. 90.153,76 Službeni glasnik BiH 26/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 30.4.2013. 56.878,03 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 30.4.2013. 91.237,37 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 5.9.2013. 79.121,19 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Kotor Varoš Lot 5: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu, MZ-a Šiprage Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013 1.922,50 Službeni glasnik BiH 2/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i čiščenju traktorskih vlaka u odjelu 100/2 RJ Vrbanja Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 17.3.2014. 141.483,43 Službeni glasnik BiH 26/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i čiščenju traktorskih vlaka u odjelu 99 RJ Vrbanja Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 17.3.2014. 86.816,66 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Kotor Varoš Lot 3: Izvođenje radova na sanaciji klizišta i korekciji vodotoka u MZ Šiprage i MZ Kruševo Brdo Pregovarački EDO d.o.o. Kotor Varoš 15.5.2014. 26.837,60 Službeni glasnik BiH 56/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6 - Sječa i izrada, izvoz i iznos šds, čišćenje i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 98 PJ Vrbanja Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 10.6.2014. 88.699,23 SG 17/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7 - Sječa i izrada, izvoz i iznos šds, čišćenje i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 100/1 PJ Vrbanja Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 10.6.2014. 81.374,71 SG 17/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6 - Sječa i izrada, izvoz i iznos ŠDS i izrada traktorskih vlaka u odjelu 153/2 PJ Vrbanja Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 19.2.2015. 54.687,52 SG 20/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Usluge u šumarstvu u ŠG Vrbanja Kotor Varoš Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 7.4.2015. 112.059,10 SG 30/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Usluge u šumarstvu ŠG Banja Luka Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 6.4.2015. 302.849,70 SG 32/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Usluge sječe, izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata, čišćenje traktorskih vlaka i izgradnja premosnica u odjelu 9 PJ Uzlomac Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 10.11.2015. 74.277,00 SG 93/15