VEZIR d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 111.003,40 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 32.176,40 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 24.467,40 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 89.761,80 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 126, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 49.106,80 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 127, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 126.640,40 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 128, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 80.536,80 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza i iznosa drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu 129, ŠG Majevičko Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.4.2011. 104.366,52 Službeni glasnik BiH 34/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa, izrada, izvoz i iznos ŠDS, izrada i popravka traktorskih vlaka u odjelu 51, PJ Majevica-Jablanička rijeka, neto masa 4.000 m3, ukupna dužina traktorskih vlaka 5.000 m2 Pregovarački VEZIR d.o.o. Čelić 20.5.2011. Službeni glasnik BiH 44/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa šumskih drvnih sortimenata Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 17.2.2012. 194.163,60 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta u odjelu 51 Rudenik Svatovac Pregovarački VEZIR d.o.o. Čelić 1.6.2012. 49.407,70 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta u odjelu 98 Turija Pregovarački VEZIR d.o.o. Čelić 2.8.2012. 46.357,20 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 9: Sječa, primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.2.2013. 80.820,60 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 10: Sječa, primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.2.2013. 48.970,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada ŠDS, primicanje animalom i izvoz ŠDS, izgradnja tr.vlaka u odjelu 3 PJ Babina Gora-Gostilja Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 5.2.2013. 120.935,43 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Primicanje animalom i izvoz ŠDS, izgradnja tr.vlaka u odjelim 17 i 19 PJ Babina Gora-Gostilja Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 5.2.2013. 71.089,91 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa,primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 14.3.2013. 170.355,04 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sječa,primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 14.3.2013. 80.759,60 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 9.5.2013. 54.864,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište - tvrdi put i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 8.5.2013. 64.965,60 Službeni glasnik BiH 38/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu ŠG Majevica Lopare Pregovarački VEZIR d.o.o. Čelić 9.8.2013. 300.615,05 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata za ŠG Majevičko u redovnom planu za 2013. godinu Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 28.8.2013. 53.070,20 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 11: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata za ŠG Majevičko u redovnom planu za 2013. godinu Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 28.8.2013. 54.697,50 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 12: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata za ŠG Majevičko u redovnom planu za 2013. godinu Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 26.8.2013. 72.632,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvoz ŠDS i izgradnja traktorskih vlaka u odjelima 136,138,139,140 i 141 PJ Varda-Rzav Pregovarački VEZIR d.o.o. Čelić 21.8.2013. 125.365,96 Službeni glasnik BiH 71/13