ENERGOREMONT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Radovi na turbini K300-240 i sistemu regulacije Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 103.150,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Radovi na generatoru TVV-320-2Y3 Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 40.900,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Radovi na turbonapojnom agregatu (turbina OP-12PM-1135-340) Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 66.400,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Ispitivanje zavješenja i parovoda bloka, izrada Projekta revitalizacije zavješanja i parovoda bloka za potrebe TE Gacko u 2011. godini Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 23.3.2011. 288.400,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 5: Radovi na ventilatorskim mehanizmima (VSV, VDG) Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 23.3.2011. 54.480,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 7: Ispitivanje posuda pod pritiskom i armature Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 23.3.2011. 25.900,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Radovi na ventilatorima dimnog gasa i VSV Pregovarački ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 22.7.2014. 24.990,00 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje rotacione opreme u GPO-u i crpnoj stanici Pregovarački ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 30.12.2014. 24.840,00 SG 03/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1- Radovi na Turbini K300-240 i sistemu regulacije Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 2.2.2015. 122.000,00 SG 15/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2- Radovi na generatoru TVV-320-2U3 Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 2.2.2015. 65.000,00 SG 15/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3- Radovi na Napojnom sistemu Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 2.2.2015. 59.000,00 SG 15/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 5- Radovi na centrifugalnim seperatorima Westfalia Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 2.2.2015. 55.000,00 SG 15/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Radovi na napojnom sistemu Pregovarački ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 27.4.2015. 10.000,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje rotacione opreme u GPO i crpnoj stanici Termoelektrane Gacko Otvoreni ENERGOREMONT d.o.o. Gacko 26.5.2015. 56.160,00 SG 45/15